วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การใช้สื่อ

กำลังสร้าหน้าเว็บการใช้สื่อ

การใช้เพลง

กำลังสร้างหน้าเว็บสำหรับเพลง

เขียนกระดาน

กำลังสร้างหน้าเว็บเขียนกระดาน

เริ่มแรกเรียนรู้

กำลังหัดเขียน blogger ให้ท่านผู้รู้แนะนำด้วยนะคะ